strugarski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

narzędzie skrawające do obróbki (strugania) płaszczyzn i (walcowych oraz stożkowych) kół zębatych (n.s. obwiedniowy).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego