suspensja

Wielki słownik ortograficzny PWN

sus•pen•sja (chem.) -sji, -sję; -sji

Słownik języka polskiego PWN

suspensja
1. zob. zawiesina.
2. zob. suspens

• suspensyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego