szacować

Wielki słownik ortograficzny PWN

szacować -cuję, -cują

Słownik języka polskiego PWN

szacować
1. «określać w przybliżeniu wartość, wielkość lub ilość czegoś»
2. «osądzać czyjąś wartość, wygląd kogoś, czyjeś postępki itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

szacować i pochodne
10.02.2011
Chciałbym zapytać o dopuszczalność pisania czasownika szacować z różnymi przedrostkami, w takich formach jak przeszacować (w znaczeniu 'podać zbyt wysoki szacunek'), niedoszacować (w znaczeniu 'podać zbyt niski szacunek'). Jeśli te formy są niepoprawne (to zapewne jest kalka z języka angielskiego, gdzie overestimate i underestimate świetnie fukcjonują), to może jest inne słowo (jeden wyraz), który opisze czynność podawania oszacowania, estymacji powyżej lub poniżej rzeczywistej wartości.
szacunek
8.12.2015
Szanowni Państwo,
bardzo mnie ciekawi, skąd homonimiczność wyrazu szacunek. Nie widzę na pierwszy rzut oka bliskości między dwoma głównymi znaczeniami (takimi jak w SJP). Interesujące jest to, że homonimiczność występuje też w formach synonimicznych. Na przykład estyma oznacza ‘poważanie’, a w bardziej specjalistycznym języku występuje pojęcie estymacji, odnoszące się do drugiego znaczenia szacunku. Wygląda na to, że rzecz sięga poza obręb naszego języka. Tym bardziej frapuje mnie źródło.
różności
20.04.2010
Szanowny Panie Profesorze!
Uprzejmie proszę o pomoc w zagadnieniach:
1. Czy raport może szacować / ogłaszać / przewidywać, czy też trzeba pisać: „W raporcie są przewidziane...”, „Komisja w raporcie ogłasza...”, „Komisja oszacowała w raporcie, że...”?
2. Czy funkcje typu: minister skarbu państwa zapisuje się małą literą, ale Ministerstwo Skarbu Państwa dużą?
3. Czy nowy paragraf nie musi się już zaczynać od akapitu?
Z góry dziękuję za pomoc. Łączę wyrazy szacunku
Agnieszka

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... formami na podstawie zgodności cech. Jest to typowo indukcjonistyczna procedura. Szacowanie stopnia pokrewieństwa odbywa się drogą indukcji poprzez zebranie możliwie dużej...
  • ... ją kolbą karabinu. W chwili zamykania tego numeru ŻW nadal szacowano straty wyrządzone przez napastników. Dokładnie nie wiadomo jakiej wartości skradziono...
  • ... 18,1 proc. Wśród bezrobotnych pokaźną grupę stanowią ludzie młodzi. Szacuje się, że w tej chwili już ok. 45 proc. absolwentów...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego