taktyka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

taktyka -yce, -ykę; -yk
taktyk -ykiem; -ycy, -yków

Słownik języka polskiego PWN*

taktyka
1. «sposób postępowania mający doprowadzić do osiągnięcia celu»
2. «dziedzina sztuki wojennej obejmująca teorię i praktykę prowadzenia walki przez jednostki różnych rodzajów wojsk»

• taktyczny • taktycznie • taktyk

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego