tangens

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tan•gens (mat.; symbol: tg) -n•sa, -n•sie; -n•sów

Słownik języka polskiego PWN*

tangens «w trójkącie prostokątnym: funkcja wyrażająca stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw danego kąta ostrego do drugiej przyprostokątnej»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego