tanoreksja

Słownik języka polskiego PWN*

tanoreksja «uzależnienie od opalania się»
• tanorektyk • tanorektyczka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego