tlenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Tleń (wieś w Kujawsko-Pomorskiem) Tlenia, Tleniem
tleć tleje, tleją; tlał
tlen -nu, -nie (symbol: O)
tlić się tli się, tlą się

Słownik języka polskiego PWN

tlen «pierwiastek chemiczny, bezbarwny, bezwonny gaz, występujący w stanie wolnym w powietrzu»
• tlenowy
tlić się
1. «palić się bez płomienia lub słabym, przytłumionym płomieniem»
2. «istnieć w małym, słabym stopniu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tlen, czołg i robot
4.05.2014
Czy wiadomo Państwu, ile jest mniej więcej słów, których autorstwo da się jasno określić i które przyjęły się w języku ogólnym, a więc takich, jak tlen, czołg lub robot? Czy wyrazy te mają swoją fachową nazwę? Czy istnieje słownik, które je gromadzi?
Tlen i iPhone
26.09.2007
Jaką końcówkę ma w bierniku Tlen (komunikator) oraz nowy iPhone?
Reagent
8.01.2018
Chodzi mi o słowo reagent (substancja biorąca udział w reakcji chemicznej). Większość słowników podaje, że w dopełniaczu powinno ono brzmieć reagenta.
A zatem powinniśmy pisać zbiornik reagenta.
Gdyby reagent był człowiekiem posiadającym zbiornik, wszystko byłoby jasne (w końcu piszemy i mówimy zamek regenta, pistolet agenta lub fotel prezesa. Ale nie przyjdzie nam na myśl pisać lub mówić zbiornik tlena, zasobnik azota itp.
A zatem, czy zbiornik reagentu nie brzmi lepiej?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... a każdy pierwiastek określamy symbolem chemicznym. Na przykład O oznacza tlen, H - wodór, Al. - aluminium itd. Molekułę tlenu składającą się z...
  • ... stężenia 11001500g tlenu na 1 m3 i wartości średniej 1220g tlenu na 1 m3. Pozostałe wskaźniki zestawiono w tabl.8.47...
  • ... problemów, jakie są przedmiotem zainteresowania badaczy. Przed ćwierćwieczem badania metabolitów tlenu skupiały się w pracowniach chemicznych i biochemicznych; dziś bardziej interesują...

Encyklopedia PWN

tlen, O, oxygenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8;
w. w woj. kujawsko-pomor., w pow. świeckim (gmina Osie), w Borach Tucholskich, u ujścia Prusiny do jez. Żur utworzonego na Wdzie;
ilość tlenu potrzebna do rozkładu (przy udziale mikroorganizmów) związków organicznych zawartych w jednostce objętości wody lub ścieków w temperaturze 20°C (w określonym czasie).
umowny wskaźnik jakości wód, informujący o zawartości w nich związków organicznych oraz niektórych nieorganicznych (np. sole żelaza(II), siarczki), ulegających utlenianiu pod wpływem silnych utleniaczy.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!