tożsamość

Słownik języka polskiego PWN*

tożsamość
1. «identyczność»
2. «w odniesieniu do pojedynczego człowieka: świadomość siebie»
3. «fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jakąś osobę»
4. «w odniesieniu do społeczności: świadomość wspólnych cech i poczucie jedności»
5. mat. «równość dwóch wyrażeń, która zachodzi dla wszystkich wartości występujących w niej zmiennych»

• tożsamościowy
dowód tożsamości «każdy dokument stwierdzający tożsamość danej osoby, np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy»
tymczasowe zaświadczenie tożsamości «dokument wydawany młodzieży między 16 a 18 rokiem życia jako tymczasowy dowód osobisty»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego