tożsamość

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

tożsamość
1. «identyczność»
2. «w odniesieniu do pojedynczego człowieka: świadomość siebie»
3. «fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jakąś osobę»
4. «w odniesieniu do społeczności: świadomość wspólnych cech i poczucie jedności»
5. mat. «równość dwóch wyrażeń, która zachodzi dla wszystkich wartości występujących w niej zmiennych»

• tożsamościowy
dowód tożsamości «każdy dokument stwierdzający tożsamość danej osoby, np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy»
tymczasowe zaświadczenie tożsamości «dokument wydawany młodzieży między 16 a 18 rokiem życia jako tymczasowy dowód osobisty»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Poświadczyć zgodność z oryginałem
5.06.2017
Szanowni Państwo!
Poświadczyć zgodność z oryginałem czy poświadczyć za zgodność z oryginałem?
Słowniki tego nie rozstrzygają (Inny słownik języka polskiego, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Uniwersalny słownik języka polskiego). W Narodowym Korpusie Języka Polskiego jest 6 przykładów z poświadczyć zgodność z oryginałem, żadnego z poświadczyć za zgodność z oryginałem. W Internecie (w tym w ustawach) są obie wersje.
Marek Piersa
Rozprawka
1.04.2019
1.\tCzy użycie w rozprawce pisanej przez gimnazjalistę wyrażenia namieszać w życiu w kontekście magii, która od czasu do czasu objawia się, by namieszać nam w życiu (tak brzmi fragment zdania z rozprawki) jest jednoznacznie błędem językowym?
2.\tCzy błędem językowym jest użycie w rozprawce wyrażenia tylko i wyłącznie?
3.\tCzy błędem językowym jest użycie w ostatnim akapicie rozprawki wyrażenia Podsumowując, granica między światem realistycznym (…).
Imiesłowowy równoważnik przy zdaniu bezpodmiotowym
9.02.2016
Według mojego wykładowcy gramatyki opisowej języka angielskiego (któremu dobrze znana jest zasada tożsamości podmiotów w naszym języku) zdanie Idąc do domu, było mu zimno jest jak najbardziej poprawne. Czy ma on rację? Co jest podmiotem w zdaniu nadrzędnym i jaki jest to rodzaj podmiotu? Czy jest nim on w celowniku (podmiot logiczny)?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z adnotacją o aktualnym adresie zameldowania;
    - kserokopię stron drugiego dokumentu
    tożsamości (paszportu, legitymacji ubezpieczeniowej, książeczki wojskowej, prawa jazdy. legitymacji emeryta lub...
  • ... jeśli nie będzie miał dokumentów - dowiezienie na policję celem ustalenia tożsamości to wydatek kolejnych 17 zł.
    Podczas sesji radni wybrali również...
  • ... okazji dręczącego tematu najazdu elektroniki. "eXistenZ" wyraża lęk przed utratą tożsamości, "Być jak John Malkovich" chęć utraty tożsamości. W jednym i...

Encyklopedia PWN

termin o wielu znaczeniach, bardziej lub mniej zbieżnych, dlatego że w każdym wypadku chodzi o to, iż jednostki i grupy nieuchronnie ulegające podczas swego trwania licznym zmianom, zachowują jednak pewne cechy stałe, decydujące o tym, kim lub czym są, i — tym samym — wyróżniające je spośród innych jednostek i grup.
psychol. poznawcze ujmowanie przez człowieka samego siebie we wszelkich możliwych relacjach z samym sobą oraz światem zewnętrznym.
filoz. w metafizyce wewnętrznej — niezmienna jedność bytu;
mat. równość, która jest prawdziwa dla dowolnych wartości występujących w nich zmiennych;
tożsamość, identyczność,
log. stosunek zachodzący między danym przedmiotem a nim samym;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!