równość

Wielki słownik ortograficzny PWN

równość -ści; te -ści

Słownik języka polskiego PWN

równość
1. «całkowite podobieństwo w stosunku do kogoś lub czegoś pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości itp.»
2. «relacja między dwiema wartościami wyrażona znakiem równania (=)»
3. «brak podziału społeczeństwa ze względu na płeć, rasę czy pozycję społeczną»
4. «gładkość powierzchni czegoś»
5. «spokój, zrównoważenie»

• równościowy
znak równości «znak graficzny (=) oznaczający, że liczba lub wyrażenie poprzedzające go są równe następującej po nim liczbie lub wyrażeniu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego