translator

Wielki słownik ortograficzny PWN*

trans•lator (tłumacz) -ra, B.= D., -rze; -rzy, -rów
trans•lator (inform.) -ra, B.= M., -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN*

translator
1. «tłumacz»
2. «program komputerowy służący do tłumaczenia tekstów zapisanych w danym języku programowania na język, w którym są one wykonywane przez komputer»

• translatorski • translatorka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego