trend

Wielki słownik ortograficzny PWN*

trend -n•du, -n•dzie; -n•dów
tren•dy ndm

Słownik języka polskiego PWN*

trend «istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie»
• trendowy
trendy [wym. trendi] «modny, na czasie»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego