tropina

Wielki słownik ortograficzny PWN

tropina -nie, -nę

Słownik języka polskiego PWN

-tropina «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających leki, hormony»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego