troszczyć się

Wielki słownik ortograficzny PWN

troszczyć się -czę się, -czą się; -cz•cie się

Słownik języka polskiego PWN

troszczyć się
1. «przejawiać troskę o kogoś, o coś»
2. «myśleć o kimś, o czymś z troską»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego