trybunalski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

trybunal•ski; -scy (skrót: tryb.)
Piotr•ków Trybunal•ski Piotr•kowa Trybunal•skiego, Piotr•kowie Trybunal•skim; przym.: piotrkowski

Słownik języka polskiego PWN*

trybunał
1. «sąd o specjalnych kompetencjach lub o szczególnym znaczeniu»
2. «forum, na którym dokonuje się osąd nad kimś lub nad czymś»
3. «w dawnej Polsce: stanowy sąd szlachecki drugiej i ostatniej instancji»

• trybunalski
sejmik trybunalski «w dawnej Polsce: sejmik, na którym wybierani byli sędziowie trybunału»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego