turkotać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

tur•kotać -ocze (a. -oce), -oczą (a. -ocą); -ocz•cie

Słownik języka polskiego PWN*

turkotać «o motorach, maszynach, pojazdach będących w ruchu: wydawać krótkie, szybko następujące po sobie dźwięki»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego