tworzyć

Słownik języka polskiego PWN*

tworzyć
1. «powodować powstawanie czegoś»
2. «pracować nad dziełem sztuki»
3. «mieć postać czegoś; też: składać się na coś, stanowić coś»
tworzyć się
1. «być tworzonym»
2. «pojawiać się, powstawać, występować»
tworząca mat. «krzywa, która poruszając się w przestrzeni, zakreśla powierzchnię»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego