tymczasowo

Słownik języka polskiego PWN*

tymczasowy «mający trwać krótko, do czasu przewidywanej zmiany»
• tymczasowo • tymczasowość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego