typografia

Wielki słownik ortograficzny PWN

typo•grafia -fii, -fię

Słownik języka polskiego PWN

typografia
1. «technika druku wypukłego»
2. «układ graficzny drukowanego tekstu»

• typograficzny • typograficznie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego