ubikacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ubika•cja -cji, -cję; -cji
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wiózł go żandarm pociągiem do Budapesztu.
Stramka chciał iść do
ubikacji, ale jego towarzysz był
czujny i poszedł z nim, nawet…

 

…życie ludności tubylczej i napływowej, ścierające się najwyraźniej przy studni, ubikacji, na noclegu. Powstawały nie znane dotąd instytucje i ośrodki – jak…

 

…innym? Przecież w klozecie jest czysto, papier jest w każdej ubikacji, więc... "Zbój Madej" odebrał już rewir od Cyprucha i teraz…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego