uczestniczyć

Słownik języka polskiego PWN*

uczestniczyć
1. «brać w czymś czynny udział, współdziałać w jakiejś akcji»
2. «mieć udział w wydatkach i zyskach jakiegoś przedsięwzięcia»

• uczestnik • uczestniczka • uczestnictwo
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego