ursuski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ur•suski; -scy (od: Ursus – dzielnica Warszawy)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego