usypiający

Słownik języka polskiego PWN*

usypiający
1. «powodujący czasową utratę świadomości»
2. «taki, przy którym można łatwo usnąć»
3. «taki, który zmniejsza czyjąś czujność lub aktywność»

• usypiająco
usnąćusypiać I
1. «zapaść w sen»
2. «o jakimś miejscu: stać się pozbawionym odgłosów, ruchu itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego