utrwalać

Wielki słownik ortograficzny PWN

u•trwalać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

utrwalićutrwalać
1. «uczynić trwałym lub trwalszym»
2. «upamiętnić kogoś lub coś w utworze literackim, rzeźbie itp.»
3. «zarejestrować dźwięki, obrazy na taśmach, płytach, w pamięci komputera itp. w celu ich późniejszego odtworzenia; też: zapisać tekst»
4. «przyswoić sobie coś, dobrze zapamiętać; też: powtórzyć zdobyte wiadomości»
5. «nadać trwałość fotografiom za pomocą odpowiednich odczynników»
utrwalić sięutrwalać się «stać się trwałym, niezmiennym»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego