uwsteczniony

Słownik języka polskiego PWN*

uwsteczniony
1. «o jakiejś dziedzinie gospodarki: słabo rozwinięty, zacofany»
2. «o narządach: znajdujący się w stadium zaniku»
uwstecznićuwsteczniać «zatrzymać w rozwoju»
uwstecznienie
1. «redukcja narządów i funkcji, które w zmieniających się warunkach środowiska tracą na znaczeniu, będąca wyrazem ewolucji organizmów»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego