uzbrojenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

u•zbroić -zbroję, -zbroisz, -zbroją; -zbrój•cie
u•zbrojony; -jeni

Słownik języka polskiego PWN*

uzbrojenie
1. «sprzęt bojowy, w który wyposażone jest wojsko»
2. «każde narzędzie walki, w które ktoś jest wyposażony»
3. «zespół elementów instalacyjnych, pomiarowych itp. stanowiących wraz z jakimś aparatem lub jakąś maszyną kompletne urządzenie techniczne»
4. «zespół urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie terenu i budynków we wszelkiego rodzaju instalacje»
uzbrojenie statku żaglowego «całość wyposażenia statku żaglowego obejmująca omasztowanie, ożaglowanie i olinowanie»
uzbroićuzbrajać
1. «zaopatrzyć w broń, w sprzęt wojskowy»
2. «zaopatrzyć w narzędzia pracy, w przyrządy pomocnicze lub ochronne»
3. «wyposażyć w maszyny, przyrządy, założyć instalacje, urządzenia ochronne»
4. «uczynić bombę, minę, zapalnik itp. gotowymi do działania, nastawiając ich mechanizmy»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego