zbrojny

Wielki słownik ortograficzny PWN

zbroj•ny; -ni

Słownik języka polskiego PWN

zbrojny I
1. «zaopatrzony w broń i sprzęt wojskowy»
2. «związany z użyciem broni, walką lub wojną»
3. daw. «okryty zbroją»

• zbrojnie
zbrojny II daw. «uzbrojony żołnierz, rycerz»
interwencja zbrojna «inwazja wojsk jednego państwa na terytorium innego państwa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego