uzdatnianie

Słownik języka polskiego PWN*

uzdatnićuzdatniać «uczynić kogoś lub coś odpowiednim do czegoś»
uzdatniać wodę «nadawać wodzie pobieranej z naturalnego źródła odpowiednią jakość przez usuwanie z niej zanieczyszczeń»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego