varsavianista

Wielki słownik ortograficzny PWN

var•savianista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN

varsavianistyka «zespół zagadnień dotyczących Warszawy; też: nauka o dziejach Warszawy»
• varsavianista • varsavianistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego