warszawista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

war•szawista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

warszawista «specjalista zajmujący się Warszawą, jej dziejami, kulturą itp.»
• warszawistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego