vide infra

Wielki słownik ortograficzny PWN

vide in•fra (skrót: v.i.)

Słownik języka polskiego PWN

vide infra «patrz niżej – wskazówka w tekście»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego