wachtowy

Słownik języka polskiego PWN*

wachta «służba na statku pełniona w określonym czasie przez część załogi; też: część załogi, która pełni tę służbę»
• wachtowy
wachtowy «marynarz pełniący wachtę»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego