wapno

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Wapno (miejscowość) -na, -nie; przym.: wapieński
wapno -na, -nie

Słownik języka polskiego PWN*

wapno
1. «tlenek wapnia, biały proszek otrzymywany w wyniku prażenia wapieni»
2. pot. «lekarstwo, którego głównym składnikiem jest przyswajalny związek wapnia»

• wapienny
dołować wapno «umieszczać ciasto wapienne w dole przykrytym ziemią w celu zabezpieczenia przed mrozem i wysychaniem»
gasić wapno «łączyć palone wapno z wodą»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego