warunek konieczny

Słownik języka polskiego PWN

warunek konieczny, warunek sine qua non [wym. – s-ine kwa non] «warunek, który musi być spełniony, aby mogło zajść jakieś zdarzenie»

Porady językowe

conditio czy condicio?
4.07.2003
Szanowni Państwo,
proszę o wyjaśnienie, która z łacińskich form oznaczających warunek konieczny jest poprawna: conditio sine qua non (taką pisownię znaleźć można w Nowym leksykonie PWN) czy condicio sine qua non (wersja przyjęta w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN). A może obie są poprawne?
Podobne wątpliwości budzi pisownia słowa condicionalis (wg Wielkiego słownika wyrazów obcych PWN) i conditionalis (wg Wielkiego słownika ortograficznego PWN) – czy również tutaj obie formy są poprawne i mamy po prostu do czynienia z „ewolucją” w zakresie filologii klasycznej (w różnych słownikach łacińsko-polskich na określenie polskiego warunku znalazłem obie formy: conditio i condicio). Jeśli poprawne są obie formy, może warto by to w kolejnych wydaniach słowników odnotować?
Z pozdrowieniami
Stanisław Danecki
analiza
4.09.2009
Rozporządzenie ministra o warunkach technicznych dla drog mówi: „Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy wymaga przeprowadzenia ANALIZY obejmującej: 1) wzajemne rozmieszczenie jej elementów (...), 2) sposób (...) odwodnienia, 3) sposób wysokościowego rozwiązania ulicy, 4) wpływ (...) zadrzewienia, 5) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne (...), 6) podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska (...)”. Sprawdziłem słowniki oraz encyklopedie PWN. Której definicji powinnienem użyć, jeśli nie ma innej, specyficznej dla ww. sytuacji?
Chabienski czy Chabieński?
5.11.2007
Dzień dobry,
moje pytanie dotyczy prawidłowej transkrypcji i spolszczenia rosyjskiego nazwiska Хабенский. Po przewertowaniu słowników wydaje mi się, że właściwy zapis to Chabienski, choć intuicja i ucho podpowiada mi, że może lepsza byłaby wersja Chabieński. Rozumiem, że normy dotyczące transkrypcji nie są bardzo rygorystyczne, ale chciałabym poznać Państwa zdanie.
Z poważaniem,
Ewa Szymczak

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... możliwości egzystencjału. Próżnia czy nicość, o której mówi, stanowi zapewne warunek konieczny egzystencjałów, ale nie musi być ich warunkiem dostatecznym. Podobnie egzystencja...
  • ... X .
    Nie ma w tym nic zaskakującego, że (12) wyraża
    warunek konieczny i wystarczający, by informacja pragmatyczna była zerowa. Jeśli pewne działanie...
  • ... odbiorców decydowało o powodzeniu tej międzynarodowej kampanii w danym kraju.
    Warunkiem koniecznym do konstruowania stałej reklamowej jest zachowanie znacznej pojemności informacyjnej kolejnych...

Encyklopedia PWN

log. każdy wniosek wypływający z określonego faktu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego