wiązać się

Słownik języka polskiego PWN*

wiązać się
1. «obwiązywać siebie sznurem, liną itp.; też: przymocowywać się do czegoś»
2. «związywać się wzajemnie, przywiązywać się sznurem, liną itp. jeden do drugiego»
3. «nawiązywać jakieś więzi, przyłączać się do kogoś lub czegoś»
4. «organizować się w grupy»
5. «składać się na coś, łączyć się w jedną całość»
6. «łączyć się logicznie, mieć związek przyczynowy»
7. «przyjmować zobowiązanie»
8. «o roślinach: tworzyć pączki, główki, owoce»
9. «o atomach, cząsteczkach: łączyć się za pomocą wiązań chemicznych»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego