wiersz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wiersz -r•sza; -r•sze, -r•szy (skrót: w.)
wier•sza (ryb.); wiersz

Słownik języka polskiego PWN*

wiersz
1. «utwór poetycki; też: charakterystyczny układ takiego utworu»
2. «jedna linijka wiersza lub innego tekstu»

• wierszowy • wierszyk
wciąć wiersz «odsunąć wiersz od lewego marginesu»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego