wiersz

Wielki słownik ortograficzny PWN

wiersz -r•sza; -r•sze, -r•szy (skrót: w.)
wier•sza (ryb.); wiersz

Słownik języka polskiego PWN

wiersz
1. «utwór poetycki; też: charakterystyczny układ takiego utworu»
2. «jedna linijka wiersza lub innego tekstu»

• wierszowy • wierszyk
wciąć wiersz «odsunąć wiersz od lewego marginesu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego