linia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Linia (miejscowość) -ni, -nię; przym.: liński
linia -nii, -nię; -nii
Linia Man•nerheima (hist.) Linii Man•nerheima, Linię Man•nerheima

Słownik języka polskiego PWN*

linia
1. «znak graficzny mający tylko jeden wymiar – długość»
2. «granica między dwoma różnymi obszarami»
3. «szereg przedmiotów lub osób»
4. «stałe połączenie między przystankami, dworcami itp. za pomocą różnych środków lokomocji; też: trasa wytyczona dla tych środków lokomocji»
5. «kierunek postępowania»
6. «szereg kolejnych pokoleń»
7. «kształt, kontur»
8. zob. linijka w zn. 2.
9. «zespół urządzeń do przesyłania energii elektrycznej lub sygnałów telefonicznych»
10. «połączenie umożliwiające rozmowę telefoniczną»
11. «zespół maszyn, które przy niewielkim udziale człowieka produkują jakieś towary»
12. zob. liniał.
13. «pas terenu obsadzony przez wojsko»
14. «materiał zecerski, którego oczko daje w druku odbitkę kreski określonej grubości»
15. «jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich, używana dawniej w wielu krajach»

• liniowy, linijny • liniowo • liniowość, linijność
linia łamana, linia poligonalna «linia złożona z prostych odcinków, ułożonych jeden za drugim, nieleżących na prostej»
gorąca linia
1. «bezpośrednie połączenie telefoniczne między przywódcami państw»
2. «specjalna linia telefoniczna, dzięki której ludzie mogą się szybko kontaktować w ważnych sprawach»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego