wihajster

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wihaj•ster -stra, -strze; -stry, -strów

Słownik języka polskiego PWN*

wihajster pot. «przyrząd lub narzędzie, zwykle małe, o nazwie nieznanej mówiącemu albo chwilowo przez niego zapomnianej»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego