wolterianizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

wol•terianizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

wolterianizm «koncepcja światopoglądowa i polityczna Woltera»
• wolterianin

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego