woltoamper

Wielki słownik ortograficzny PWN

wol•to•am•per -ra, -rze; -ry, -rów (skrót: VA)

Słownik języka polskiego PWN

woltoamper, woltamper «jednostka mocy elektrycznej pozornej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego