wrażliwy

Wielki słownik ortograficzny PWN

wrażliwy; -wi; -w•szy

Słownik języka polskiego PWN

wrażliwy
1. «silnie coś odczuwający, nieobojętny na coś»
2. «mający małą odporność na coś»
3. «o organizmie ludzkim, zwierzęcym, o narządach zmysłów: reagujący na coś bardzo mocno»

• wrażliwie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dane wrażliwe?
18.06.2007
Szanowni Państwo!
W związku z perturbacjami wokół lustracji karierę zrobiło ostatnio sformułowanie dane wrażliwe. Uważam, że to bezmyślna kalka angielskiego sensitive data. Czy dane mogą być wrażliwe? Jaki mógłby być lepszy odpowiednik tego określenia?
Co się z czym łączy?
15.03.2017
Szanowni Państwo,
mam dwa pytania składniowe.
1. Jeśli czytelnikiem takiego tekstu jest osoba wrażliwa językowo, to takie drobne akcenty mogą go/ją bardzo przychylnie nastawić do autora.
Jegoczytelnika czy osobę?
2. Techniki motywacyjne, czy też filozoficzne podejście do motywacji, które tutaj prezentuję, jest/są owocem wielu lat moich zmagań się z samym sobą.
techniki czy jestpodejście?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Kocham Cię, Misiu
8.02.2009
Wiam.
Mam pytanie, czy napisanie zwrotu w sposób: „Kocham Cie Misiu” jest strasznym błędem (chodzi dokładnie o zwrot Cie).

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... kobiety, które mają w tym czasie bardzo cienką, suchą i wrażliwą skórę. Około 25. roku życia możesz spodziewać się pierwszych zmarszczek...
  • ... który, choć ukształtowany przez twarde, żołnierskie realia życia, był bardzo wrażliwy na dobre maniery. Otóż jeden z jego podkomendnych oficerów nie...
  • ... dostał przysłaną przez komisarza ds. rolnych Franza Fischlera listę towarów wrażliwych, których zapasy w dniu 30 kwietnia nie mogą przekraczać określonego...

Encyklopedia PWN

amunicja mało wrażliwa, ang. insensitive munition (IM),
nowy typ amunicji bardziej bezpiecznej, tj. wykazującej zmniejszoną wrażliwość na pobudzenie do wybuchu bodźcami mech. (uderzenie pociskiem, odłamkiem lub strumieniem kumulacyjnym) oraz cieplnymi (szybkie podgrzanie lub podpalenie płomieniem);
punkty wrażliwe, kyusho, marman,
punkty biologiczne aktywne znane w chińskiej akupunkturze, ind. jodze, jap. akupresurze;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego