wreszcie

Słownik języka polskiego PWN*

wreszcie I «przysłówek komunikujący, że dane zdarzenie nastąpiło później, niż mówiący się tego spodziewał, np. Drzwi otworzyły się i wreszcie mogliśmy wejść do środka.»
wreszcie II «partykuła poprzedzająca ostatni człon wyliczenia, np. Ogarnęło go zdziwienie, potem niezadowolenie, wreszcie złość.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego