wstrętny

Słownik języka polskiego PWN*

wstrętny
1. «wywołujący silne uczucie niechęci»
2. daw. «budzący w kimś opór wewnętrzny»

• wstrętnie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego