wyrównany

Słownik języka polskiego PWN*

wyrównany «jednolity pod pewnym względem»
wyrównaćwyrównywać
1. «usunąć nierówności»
2. «uczynić jednakowym pod jakimś względem»
3. «uzupełnić braki, uiścić należność lub zrekompensować coś»
4. «zdobyć bramkę, punkty powodujące remis»
wyrównanie
1. «suma uzupełniająca niedobory, niedostateczne uposażenie itp.»
2. «powrót statku powietrznego do lotu prostoliniowego poziomego z każdego innego położenia w locie»
3. «sztuczne zrównanie szans w zawodach przez uprzywilejowanie słabszego zawodnika»
4. «bramka lub punkty, dzięki którym osiąga się remis»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego