zrównoważenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

zrównoważony; -żeni
zrównoważyć -ażę, -ażą; -aż, -aż•cie

Słownik języka polskiego PWN

zrównoważenie «umiejętność zachowania spokoju, równowagi psychicznej»
zrównoważony «spokojny, opanowany; też: świadczący o takich cechach»
zrównoważyćzrównoważać
1. «doprowadzić do stanu równowagi»
2. «zapewnić równowagę pomiędzy pozycjami w bilansie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego