wyrabiać się

Słownik języka polskiego PWN*

wyrobić sięwyrabiać się
1. «nabrać siły, sprawności przez ćwiczenie»
2. «o poglądach, cechach charakteru itp.: ukształtować się»
3. «zniszczyć się wskutek częstego lub niewłaściwego używania»
4. pot. «nabrać ogłady, umiejętności, doświadczenia»
5. pot. «zdążyć ze zrobieniem czegoś w określonym terminie»
6. wyrabiać się pot. «zwykle o wydarzeniach lub zjawiskach niezwykłych, dziwacznych: dziać się»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego