złożenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

złożenie; -żeń
złożony; -ne, -nych
złożyć -żę, -żą; złóż, złóż•cie

Słownik języka polskiego PWN

złożenie
1. «wyraz złożony z cząstek należących do innych wyrazów, np. listopad, wyrwidąb, liczykrupa»
2. «w szermierce: skrzyżowanie broni»
złożony
1. «składający się z części, elementów»
2. «obejmujący wiele aspektów i trudny do zrozumienia»
3. «o osobie, której cechy i motywy postępowania trudno zrozumieć; też: o charakterze takiej osoby»

• złożoność
złożyć
1. «zgiąć, załamać coś, czyniąc to mniejszym»
2. «o dwu lub więcej rzeczach, elementach: umieścić obok siebie lub jedno na drugim»
3. «złączyć w określoną całość jakieś elementy»
4. «umieścić kogoś lub coś w jakimś miejscu»
5. «wręczyć coś komuś»
6. «przekazać coś w formie ustnej lub pisemnej»
7. «zestawić czcionki i justunek, przygotowując tekst do druku»
liczba złożona «każda liczba naturalna, która nie jest liczbą pierwszą»
liść złożony «liść mający na jednym ogonku osadzone oddzielnie listki»
orzeczenie złożone jęz. «orzeczenie wyrażane za pomocą kilku członów wyrazowych»
substancja złożona «związek chemiczny dający się rozłożyć na substancje prostsze lub uzyskany z substancji prostszych»
wyraz złożony jęz. «wyraz powstały z połączenia dwóch lub więcej wyrazów»
zdanie złożone jęz. «zdanie składające się z dwóch lub kilku zdań pojedynczych»
zdanie złożone podrzędnie jęz. «zdanie składające się ze zdania nadrzędnego i zdania podrzędnego»
zdanie złożone współrzędnie jęz. «zdanie składające się ze zdań współrzędnych»
złożyć się
1. «o czymś rozłożonym, rozpostartym: zostać złożonym»
2. «dać pieniądze na jakiś cel»
3. «wchodzić w skład jakiejś całości»
4. «przybrać pewną pozycję lub pewien kształt»
5. «przybrać postawę najdogodniejszą do oddania strzału, skoku itp.»
6. «stać się przyczyną czegoś»
7. «w odniesieniu do jakichś okoliczności: mieć jakiś przebieg»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

złożenia wieloczonowe
7.10.2012
Mam problem z połączeniem członów: społeczno-, senso- i motoryczny. Piszemy: staro-cerkiewno-słowiański i supereksdziewczyna (i jak sądzę: cerkiewnopostsłowiański i postcerkiewnosłowiański). Wydaje mi się, że cząstkę senso- należy traktować tak samo jak sensoryczno-, a nie np. przedrostek samo post-, więc napiszemy: społeczno-senso(ryczno)-motoryczny, niezależnie od tego, czy chodzi o sens: 'motoryczny pod wpływem zmysłów i otoczenia' czy 'zmysłowo-ruchowy o charakterze społecznym'. Czy mam rację?
złożenia przymiotnikowe
1.10.2003
Witam!
Bardzo proszę o radę dotyczącą pisowni: czy należy pisać na poziomie krytycznoliterackim czy na poziomie krytyczno-literackim?
Pozdrawiam
J.F.
Złożyćzłóg
23.12.2016
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy czasownika złożyć. Czy ż w tym wyrazie jest wymienne, czy niewymienne. Czy można potraktować go jako wyraz pokrewny do rzeczownika złoże (np. węgla) i uważać, że ż wymienne jest na g w wyrazie złóg?

Z wyrazami szacunku

Młodzieżowe Słowo Roku

składać się / złożyć się
Definicja: upić się szybko, stracić przytomność

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... czy może mamy mniej problemów z naszą seksualną tożsamością? Niektórzy złożą to wszystko na karb naszej wrodzonej biseksualności, którą ponoć podświadomie...
  • ... W tym roku poświęcona była młynarstwu. Dorobek dwóch wcześniejszych sympozjów złożył się na wydaną w tym roku książkę "Drogi, znaki, nazwy...
  • ... ironizuje, czy zazdrości. Zabrał wniosek i jeszcze tego samego dnia złożył na milicji. W połowie listopada dostał paszport, wysłał list z...

Encyklopedia PWN

złożenie, compositum,
wyraz składający się z 2 tematów leksykalnych oraz formantu słowotwórczego o lub i/y;
bot. trad. nazwa rodziny kosmopolitycznych roślin z klasy dwuliściennych;
astrowate (złożone), Asteraceae (Compositae),
najliczniejsza w gatunki rodzina roślin dwuliściennych, licząca ok. 1550 rodzajów obejmujących do 25 tys. gatunków, występujących na lądach całej kuli ziemskiej, z wyjątkiem Antarktydy.
grupa atomów obdarzona ładunkiem elektr., np. jon siarczanowy(IV) , jon amonowy , jon kompleksowy.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!