złoty środek

Porady językowe

złota reguła
29.12.2006
Czy błędem jest napisanie wielkimi literami określenia Złota Reguła w odniesieniu do słynnej zasady wyrażonej przez Jezusa w Kazaniu na Górze (Mateusza 7, werset 12)? Niektórzy argumentują, że tylko pierwsza [litera] może być duża, ale Słownik poprawnej polszczyzny prof. Doroszewskiego (PWN, 1980) na s. 305 zdaje się akceptować pisanie dużymi literami ze względów uczuciowych i grzecznościowych i dopuszcza znaczną swobodę.
dwie zagadki frazeologiczne
22.01.2014
Dzień dobry,
Skąd wzięło się powiedzenie pijany jak messerschmitt oraz za Chiny Ludowe (czegoś nie zrobię)?
Pozdrawiam
interpunkcja w wydaniach klasyków
18.01.2007
Dzień dobry.
Mam pytanie: czy interpunkcja poniżej jest zmodernizowana zgodnie z dzisiejszymi zasadami interpunkcyjnymi?
Po chwili w Horeszkowskim samotnym budynku
Wszystko do zwyczajnego wracało spoczynku.
Mrok zgęstniał; reszty pańskiej wspaniałej biesiady
Leżą podobne uczcie nocnej, gdzie na dziady
Zgromadzić się zaklęte mają nieboszczyki.
Już na poddaszu trzykroć krzyknęły puszczyki
(...)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... być okazją do odkrycia swoich "mocnych stron", znalezienia w sobie "złotego środka" pozwalającego na bycie dobrym nauczycielem. Pomaga również opanować zasady "jasnej...
  • ... a nie nienawiść i zacietrzewienie, najważniejsze to trzymać się reguły złotego środka, tak, to bardzo fajna reklama, bardzo mi się podoba, ta...
  • ... może powodować problemy zdrowotne, rozkojarzenie i stany depresyjne. Trudno znaleźć złoty środek. Wiadomo jedynie, że znajduje się on w pobliżu zaufania i...

Encyklopedia PWN

filoz. rozwiązanie pośrednie, unikające skrajności i jednostronności (umiar);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego