zaćmiewać

Wielki słownik ortograficzny PWN

za•ćmiewać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

zaćmićzaćmiewać
1. «przysłaniając, osłabić intensywność światła»
2. «przewyższyć kogoś lub coś w czymś»
3. «lekko i tępo zaboleć»
4. daw. «zapalić fajkę lub papierosa»
zaćmić sięzaćmiewać się
1. «stać się ciemniejszym lub stracić blask wskutek przysłonięcia czymś»
2. «paląc się lub żarząc, pociemnieć»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przez Cerro dziewczynka, nazwana Riannon, wyrosła na pannę o urodzie zaćmiewającej nawet legendarną urodę matki. Przysposobiona Riannon nosiła oficjalny tytuł redańskiej...
  • ... uboczną rolę (co prawda sans culotte) rozbudował on do rozmiarów zaćmiewających wszystko. Stał się państwem w państwie, sztuką w sztuce. Jego...
  • ... swoich kreacjach patetyczny i kolosalny, jak Michał Anioł w rzeźbie. Zaćmiewał wszystkich, rozsadzał scenę, nie miał dla siebie godnych partnerów. Święcił...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego