przewyższać

Wielki słownik ortograficzny PWN

przewyż•szać -am, -ają

Słownik języka polskiego PWN

przewyższyćprzewyższać
1. «stać się wyższym od kogoś, czegoś»
2. «stać się większym pod względem liczby, wartości, jakości»
3. «stać się lepszym, prześcignąć kogoś, coś w jakimś zakresie, w jakiejś dziedzinie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Przewyższenie
14.01.2017
Czy słowo przewyższenie może występować połączeniu ze słowem nad, czy ze słowem przez? Zastanawiam się nad poprawnością dwóch sformułowań:
  • Napływ kapitału powoduje przewyższenie eksportu przez import.
  • Napływ kapitału powoduje przewyższenie importu nad eksportem.

o niebie i ziemianach
2.01.2012
Szanowni Państwo!
„Co poeta miał na myśli” w słowach kolędy Bóg się rodzi: „Cóż masz niebo nad ziemiany”. Co konkretnie oznacza ten werset w kontekście dalszego ciągu tej strofy. Czy ziemiany to narzędnik, czy biernik?
Z poważaniem,
Łukasz

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... efektów: „nie wiem, czy który z dramatycznych naszych utworów przewyższa Glińskiego bogactwem traicznych motywów." – napisał nie bez racji Siemieński...
  • ... filmy daleko przewyższają swą jakością i możliwościami filmy amatorski. Także przewyższają je ceną. Biorąc jednak pod uwagę, że za wywołanie i...
  • ... Cena — jak na ówczesne realia — była ogromna (pięciokrotnie
    przewyższała dotychczasowe rekordy) i stanowiła pewien przełom. Oto
    bowiem do gry...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego