zaślepiony

Słownik języka polskiego PWN*

zaślepiony «niedostrzegający obiektywnego stanu rzeczy»
zaślepićzaślepiać
1. «o uczuciach, namiętnościach: uczynić kogoś niezdolnym do obiektywnego myślenia»
2. «zatkać czymś otwór»
zaślepienie «brak krytycyzmu w stosunku do kogoś lub czegoś, spowodowany silnymi uczuciami»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego